Про особливості розгляду питань діяльності підприємств, організацій, установ комунальної власності м. Києва за 2010 рік та внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.02.2003 №237

Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 140 «Про впорядкування нарахування плати за житлово-комунальні послуги в м. Києві»

Заходи з повторного відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 140 «Про впорядкування нарахування плати за житлово-комунальні послуги в м. Києві» (далі по тексту - Розпорядження) проведено Головним управлінням житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1. Мета прийняття регуляторного акту

Для вжиття додаткових заходів стимулювання населення своєчасно та в повному обсязі вносити плату за спожиті комунальні послуги, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тарифи на житлово-комунальні послуги для розрахунків із населенням встановлені з диференціацією в залежності від строків внесення останніми нарахованих сум за спожиті житлово-комунальні послуги (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим). Розпорядження затверджено з метою визначення умов застосування тарифів для здійснення розрахунків з населенням за спожиті житлово-комунальні послуги в залежності від терміну оплати останнім та врегулювання інших питань, що виникають при нарахуванні плати за спожиті житлово-комунальні послуги за диференційованими тарифами.

2. Строк виконання заходів з відстеження:

червень 2012 - липень 2012 року.

3. Тип відстеження: повторне.

4. Методи одержання результатів відстеження:

-      шляхом аналізу інформації, наданої виконавцями, що здійснюють нарахування населенню плати за Послуги;

-      аналізу інформації, наданої комунальним підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр», що здійснює розщеплення коштів, сплачених населенням за житлово-комунальні послуги, на розрахункові рахунки відповідних суб'єктів господарювання.

5. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження результативності, а також способи одержання даних:

аналіз рівня розрахунків населення міста Києва за житлово-комунальні послуги у 2010-2012 роках; динаміка кількості особових рахунків квартир мешканців з наявною/відсутньою заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

 

6. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

відповідно до Розпорядження зменшені тарифи на житлово-комунальні послуги застосовуються у разі оплати населенням житлово-комунальних послуг до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. Вказана знижка не надається громадянам, що мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, на яку не укладено договір на реструктуризацію (п. 2.6.3), а також у разі невиконання умов договору реструктуризації (п. 2.6.4). Таким чином, для нарахування плати за житлово-комунальні послуги за тарифами встановленими для розрахунків з населенням до 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, мешканцям необхідно вчасно та в повному обсязі сплачувати поточні нарахування за житлово-комунальні послуги, у разі наявності заборгованості за послуги погасити існуючий борг або ж реструктуризувати його.

Проаналізувавши стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги встановлено:

відсоток поточної сплати населення за житлово-комунальні послуги без урахування погашення боргів минулих періодів за січень-грудень 2010 року становив 85,3% (з урахуванням сплати боргів - 99,8%);

відсоток поточної сплати населення за житлово-комунальні послуги без урахування погашення боргів минулих періодів за січень-грудень 2011 року порівняно з 2010 роком збільшився на 6,7 % та становив 92,0% (з урахуванням сплати боргів - 100,7%, показник порівняно з відповідним показником за 2010 рік збільшився на 0,9%);

у 2010 році відсоток кількості особових рахунків, по яким у мешканців відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги, становив 55,9% від загальної кількості особових рахунків. У 2011 році зазначений показник становив 74,6%, що перевищує аналогічний показник 2010 року на 18,7%.

7. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначення цілей:

Позитивним результатом реалізації Розпорядження є:

- підвищення рівня розрахунків населення за житлово-комунальні послуги;

-     додаткові умови для заохочення населення своєчасно та в повному обсязі вносити плату за спожиті комунальні послуги;

-     покращення фінансового стану підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг через збільшення обсягів надходжень платежів населення до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Негативні результати реалізації Розпорядження невідомі.

8. Заходи, з допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:

-        періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися згідно з запланованими Заходами та графіком по відстеженню, які затверджуються розробником цього регуляторного акта.

-        контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

Comments