Роз'яснена процедура переоформлення дозвільних документів

опубліковано 10 трав. 2012 р., 03:01 Столичний діловий портал   [ оновлено 10 трав. 2012 р., 03:25 ]

Мінекономрозвитку роз'яснило, що:

суб'єкти господарювання можуть звернутися за одержанням документів дозвільного характеру та подавати декларації для реєстрації до моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про їх припинення;

підставами для анулювання документа дозвільного характеру є: звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру; припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним;

у тому випадку, коли суб'єкт господарювання звернувся за переоформленням документів дозвільного характеру пізніше встановленого Законом "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" строку, державний адміністратор також приймає та передає регіональним, місцевим дозвільним органам заяву та пакет документів у встановленому Законом порядку.

 
Всеукраїнська мережа ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Comments