Підприємці закликають до зваженості у пропозиціях щодо запровадження податку з обороту

опубліковано 20 серп. 2012 р., 02:26 Столичний діловий портал
Економічна рада громадських організацій та галузевих асоціацій бізнесу, УСПП наполягають на проведені всебічного та всеохоплюючого аналізу всіх можливих наслідків реалізації Концепції реформування податкового законодавства. Про це, зокрема, йдеться у відповідному листі-звернені, направленому днями, за результатами громадського обговорення даного документу, прем’єр-міністру України М. Я. Азарову.

Промисловці, підприємці і роботодавці неодноразово звертали увагу на недоліки діючої податкової системи, особливо в сфері адміністрування податку на додану вартість, які негативно впливали на розвиток економічної активності в Україні, дискредитували інвестиційний імідж національної економіки. Тому ділова громада в цілому підтримує відповідні ініціативи ДПС України, особливо в частині боротьби з незаконними схемами мінімізації та ухилення від оподаткування, завдяки яким розростається тіньовий сектор економіки України, перешкоджаючи  економічному розвитку країни.

Однак, проаналізувавши підготовлену ДПС Концепцію реформування податкової системи України,  ділова громада дійшла висновку, що документ містить ряд пропозицій, які потребують зваженого підходу до їх реалізації та відповідного економічного обґрунтування з оглядом на їх вплив на економіку України в цілому та в розрізі видів економічної діяльності, в тому числі за регіональними ознаками.

Так, зокрема, запровадження податку на додану вартість з елементом податку з обороту може в деякій мірі обмежити ділову активність малого та середнього бізнесу, який працює на загальній системі оподаткування, привести до перерозподілу прибутків по всім ланцюгам постачання товарів та послуг до кінцевого споживача, призвести до підвищення цін на окремі товари та послуги та до банкрутства низькорентабельних підприємств.

На думку фахівців Економічної ради УСПП, зваженого підходу потребує і реалізація інших складових Концепції реформування податкового законодавства, які відносяться до неподаткових платежів (зокрема, в частині справляння єдиного соціального внеску, запровадження внесків до Пенсійного фонду України з операцій купівлі іноземної валюти).

Враховуючи всі ризики, притаманні податку з обороту (перш за все, завдяки кумулятивному ефекту від його справляння), Економічна  рада УСПП рекомендує перед прийняттям даної Концепції здійснити чіткі розрахунки її можливого впливу на кожну галузь в розрізі видів економічної діяльності як на макро-, так і на макрорівні, а також провести ряд пілотних проектів із залученням підприємств різних секторів економіки.

УСПП, інші об’єднання промисловців, підприємців і роботодавців, галузеві асоціації бізнесу готові взяти в цьому процесі найактивнішу участь перш за все для того, щоб в кінцевому результаті прийняти якісний, збалансований документ, який сприятиме покращенню умов підприємницької діяльності, підвищенню ділової активності й інвестиційного клімату в Україні.
Comments