Основні макропоказники державного бюджету на 2014 рік

опубліковано 10 лют. 2014 р., 23:13 Столичний діловий портал
Відповідні показники затверджені постановою КМУ від 18.12.2013 № 978 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 рік»
 

Зокрема, номінальний ВВП за підсумками поточного року складе 1,653 трлн. грн. при зростанні економіки на 3 %.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) прогнозується на рівні 8,3 %, індекс цін виробників промислової продукції – 8,6 %.

Прибуток підприємств складе 302,1 млрд. грн., фонд оплати праці – 511,6 млрд. грн. при середньомісячній зарплаті в 3 575 грн.

Кількість працюючих громадян становитиме 20,7-20,9 млн. осіб, а безробіття залишиться в районі 7,1-7,4 %.

Продуктивність праці повинна збільшитися на 2%.

Експорт товарів з України прогнозується на рівні 104,7 млрд. дол., імпорт товарів – 119,2 млрд. дол.

Сальдо торговельного балансу, за прогнозом Уряду, буде негативним і складе 14,61 млрд. дол.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2013 р. № 978

Київ

Про схвалення основних прогнозних
макропоказників
 економічного і соціального 
розвитку України на 2014 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:

Схвалити враховані під час підготовки проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2014 рік згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України                                            М. АЗАРОВ

 

 

 Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2013 р. №  978

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку України на 2014 рік

 

Показник

2014 рік
(прогноз)

Валовий внутрішній продукт:

 

номінальний, млрд. гривень

1 653

відсотків до попереднього року

103

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотків

108,3

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

108,6

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

302,1

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

511,6

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто, номінальна, гривень

3 575

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15—70 років, млн. осіб

20,9—20,7

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активного населення відповідного віку

7,1—7,4

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року

102

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США

-14 610

Експорт товарів і послуг, млн. доларів США

104 682

Імпорт товарів і послуг, млн. доларів США

119 292

 

Comments