Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс по залученню інвестора для виконання робіт з розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва

опубліковано 25 жовт. 2012 р., 00:45 Столичний діловий портал
1. Конкурс проводиться Головним управлінням економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (із змінами), рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 «Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21 травня 2012 року № 838 «Про питання визначення розміру плати за розміщення реклами в місті Києві» (із змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.08.2012 №1464 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва».

2. Інформація про об’єкт інвестування:

2.1. Об’єктом інвестування є виконання робіт з розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва.

2.2. Орієнтовні техніко-економічні показники об'єкту інвестування:

Найменування

Одиниці виміру

Значення

1

Загальна кількість будинків комунальної власності, згідно розпорядження

шт.

4 014,00

У розрізі поверховості будинків

 

до 10

шт.

2 943,00

 

до 16

шт.

922,00

 

до 20

шт.

106,00

 

Більше 20

шт.

43,00

2

Загальна кількість ліфтів згідно розпорядження

шт.

13 170,00

У розрізі по видам

 

Пасажирських

шт.

11 634,00

 

Вантажних

шт.

1 536,00

3

Загальна кількість рекламних засобів (спеціальних конструкцій)

шт.

13 170,00

4

Середньоринкова вартість виготовлення одного рекламного засобу (спеціальної конструкції) згідно комерційних пропозицій, наданих компаніями виробниками до КП «Київське інвестиційне агентство» (без ПДВ)

грн./ шт.

260,00

5

Орієнтовна вартість виготовлення всіх рекламних засобів (спеціальних конструкцій) (без ПДВ)

грн.

3 424 200,00

6

Орієнтовна щомісячна плата переможцем конкурсу за розміщення реклами у ліфтах житлових будинків комунальної власності (без ПДВ)

Розраховано відповідно до розпорядження КМДА від 21.05.2012 № 838

грн.

287 278,29

У розрізі по районам:

 

Голосіївський

грн.

23 330,35

 

Дарницький

грн.

40 543,47

 

Дніпровський

грн.

31 916,00

 

Деснянський

грн.

52 692,08

 

Оболонський

грн.

40 465,15

 

Печерський

грн.

14 378,82

 

Подільський

грн.

15 681,05

 

Святошинський

грн.

36 612,51

 

Солом’янський

грн.

9 312,60

 

Шевченківський

грн.

2 346,46

3. Укладання з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.

3.1. Переможець конкурсу (інвестор/розповсюджувач реклами) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.2. Замовником виконання робіт з розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва є комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація».

3.3. Замовником виконання підготовчих робіт (орієнтовних техніко-економічних показників, передпроектних пропозицій) є комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

3.4. Виконання робіт з розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва відбувається відповідно до укладеного інвестиційного договору між інвестором, замовником виконання робіт з розміщення реклами та організатором конкурсу (та в разі необхідності, інших договорів/угод).

3.5. Переможець конкурсу бере на себе зобов’язання розміщувати у ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва соціальну рекламу (не менше 10% рекламних площ, відповідно до рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253).

3.6. Переможець конкурсу бере на себе зобов’язання розміщувати у ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва інформацію про правила користування ліфтами (інструкція), в тому числі на умовах розміщення реклами на зазначених інструкціях.

3.7. У разі наявності чинних договорів на розміщення реклами у ліфтах житлових будинків (в т.ч. на інструкціях), інвестор приступає до розміщення реклами в них після закінчення дії зазначених договорів.

4. Основні умови конкурсу:

4.1. Предметом інвестування є розповсюдження реклами (у т.ч. інформаційного характеру) з використанням визначеного типу рекламного засобу (спеціальної конструкції) розміром 850*650 мм.

4.2. Надання інвесторові 60-денного терміну з моменту укладення інвестиційного договору для обстеження об’єктів інвестування, виготовлення та встановлення рекламних засобів до початку сплати ним щомісячної плати за розміщення рекламних засобів.

4.3. Внесення інвестором щомісячної плати за розміщення рекламних засобів, зазначеної в п.2.2, та фінансування ним усіх витрат, пов’язаних із розміщенням (встановлення, монтаж), експлуатацією рекламних засобів на об’єкті інвестування.

4.4. Зазначені в п. 2.2. вартісні показники визначають щомісячний розмір плати за розміщення реклами, орієнтовну вартість виготовлення всіх рекламних засобів (спеціальних конструкцій) та не враховують будь-які інші витрати, що виникають під час експлуатації об’єкту інвестування.

4.5. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є укладений інвестиційний договір на розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності.

4.6. Перший період внесення інвестором щомісячної плати за розміщення реклами у ліфтах житлових будинків комунальної власності – 61 (шістдесят перший) календарний день з дати укладення договору.

4.7. Плата за розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності, не включає в себе податок на додану вартість, який має бути обчислений додатково відповідно до вимог законодавства.

4.8. Отримувачем щомісячної плати за розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності є КП «Київжитлоспецексплуатація» з подальшим її розподілом відповідно до рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253.

4.9. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним зобов’язань перед міським бюджетом, які передбачені п. 4.10. та п. 4.11.

4.10. Сплата організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості виготовлення всіх рекламних засобів (спеціальних конструкцій) без урахування ПДВ, що становить не менше 171 210,00 грн., у разі визнання учасника переможцем та сплачуються інвестором не пізніше 10 календарних днів з дня укладання інвестиційного договору;

4.11. Компенсація організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% від орієнтовної вартості виготовлення всіх рекламних засобів (спеціальних конструкцій) без урахування ПДВ, що становить 34 242,00 грн., у разі визнання учасника переможцем, сплачується протягом 10 календарних днів з дня укладання інвестиційного договору. Кошти, сплачені інвестором в якості компенсації, поверненню не підлягають.

4.12. Компенсація переможцем конкурсу замовнику виконання підготовчих робіт витрат на розробку орієнтовних техніко-економічних показників, передпроектних пропозицій, які сплачуються відповідно до наданого замовником кошторису не пізніше 10 календарних днів з дня укладання інвестиційного договору. Кошти, сплачені інвестором в якості компенсації, поверненню не підлягають.

4.13. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн. на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГФУ КМДА. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

4.14. Переможцем конкурсу визнається претендент, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу, та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Києва.

4.15. Інвестиційний договір укладається протягом 30 календарних днів з дня отримання переможцем конкурсу акцепту конкурсних пропозицій. Якщо протягом 30 календарних днів переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

4.16. Термін реалізації проекту становить 5 років з моменту укладення інвестиційного договору.

4.17. Після укладання інвестиційного договору інвестор спільно із замовником виконання робіт з розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва зобов’язується укласти в разі необхідності інші договори/угоди, необхідні для розміщення реклами та експлуатації рекламних засобів в установленому порядку згідно чинного законодавства.

4.18. Інвестор зобов’язується щомісячно в письмовій формі подавати організатору конкурсу та замовнику виконання робіт з розміщення реклами інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором конкурсу.

4.19. Організатор конкурсу має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання інвестором зобов’язань, передбачених пп. 4.3, 4.10, 4.11, 4.12, 4.18 умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору.

4.20. У разі невиконання інвестором зобов’язань за інвестиційним договором за пропозицією організатора конкурсу або замовника виконання робіт з розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва питання розірвання інвестиційного договору виноситься на розгляд Комісії.

4.20.1.       Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення організатор конкурсу повідомляє інвестора про:

-     необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;

-     терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення інвестором порушень його умов.

У разі неусунення інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення організатором конкурсу на адресу інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

4.20.2.       У разі усунення інвестором порушень умов інвестиційного договору інвестор листом повідомляє організатора конкурсу та замовника виконання робіт зі встановлення об’єкту інвестування про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно умов інвестиційного договору.

5. Додаткові умови конкурсу:

5.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

5.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, нових робочих місць.

5.3. Надання додаткових умов з розміщення соціальної реклами та використання інформаційних площ.

6. Основні критерії визначення переможця конкурсу:

6.1. Найкращі пропозиції щодо розміру внесків, спрямованих на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту.

6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об'єкта інвестування.

6.4. Надійність учасника та серйозність його намірів.

6.5. Найкращі умови використання об'єкта інвестування для надання рекламних та інформаційних послуг для задоволення громадських потреб.

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

7.2. Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації.

7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

7.5. Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов'язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією та підпорядкованими комунальними підприємствами.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00) протягом 10 днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб в установлений в оголошенні про проведення конкурсу термін за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 17:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 17:00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

 

Comments