Аналітична записка щодо виконання Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки за 9 місяців 2012 року

опубліковано 31 жовт. 2012 р., 07:55 Столичний діловий портал   [ оновлено 31 жовт. 2012 р., 08:02 ]
Київська міська програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки (далі Програма) розроблена на виконання Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр., Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у м. Києві на період до 2015 року та затверджена рішенням Київради від 23.12.2010 №412/5224. Заходи Програми спрямовані на формування сприятливого правового середовища для функціонування суб’єктів підприємництва, створення умов для підвищення їх конкурентоспроможності та ефективного використання потенціалу малого та середнього підприємництва для вирішення соціально-економічних проблем міста.

Для фінансового забезпечення реалізації Програми з бюджету міста Києва на підтримку малого та середнього підприємництва за 9 місяців 2012 року перераховано 2000,0 тис. грн.

Реалізація заходів з підтримки малого та середнього підприємництва сприяє забезпеченню ряду позитивних тенденцій у розвитку підприємництва.

За даними Державної податкової служби у м. Києві станом на 01.10.2012 загальна кількість суб’єктів підприємництва, які сплачували податки, зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 3,4% та становила 338,42 тис. Протягом 9 місяців від них надійшло до Зведеного бюджету податків і зборів на суму 53855,1 млн. грн., що на 9,3% більше, ніж за відповідний період 2011 року. До бюджету міста надійшло 6657,2 млн. грн., що більше на 23,4%.

 Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,
які сплачують податки, тис. од.


Зростання загальної кількості суб’єктів підприємництва, які сплачували податки, за 9 місяців 2012 року відбулось завдяки збільшенню на 9,7% порівняно з відповідним періодом попереднього року кількості фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки. Всього станом на 01.10.12 їх налічувалось 189,23 тис. осіб. До Зведеного бюджету від них надійшло 404,43 млн. грн., що у 2,3 рази більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, до бюджету м. Києва – 353,62 млн. грн., що більше у 2,6 рази.

Кількість юридичних осіб-суб’єктів підприємництва, які сплачували податки, за 9 місяців становить 149,19 тис., що на 3,7% менше порівняно з відповідним періодом попереднього року, до Зведеного бюджету від них надійшло 53450,6 млн. грн., що на 8,9% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, до бюджету м. Києва – 6303,6 млн. грн., що більше на 19,8%.

 Динаміка кількості фізичних осіб-підприємців м. Києва,
які сплачують податки, тис. од. 

 Протягом 9 місяців 2012 року створено 77789 нових робочих місць, що на 16,5% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року, в тому числі 55961 – юридичними особами, що на 22,6% більше, та 21618 – фізичними особами-підприємцями, що більше на 5,5%.

 Протягом 9 місяців 2012 року здійснювалась реалізація заходів Програми за визначеними напрямами.  

 Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики

Реалізація державної регуляторної політики здійснюється системно згідно з  нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проекти регуляторних актів розробляються відповідно до затвердженого та оприлюдненого в установленому порядку та у визначений термін Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2012 рік.   Для дотримання принципу передбачуваності регуляторної діяльності проводилось коригування Плану: протягом 9 місяців 2012 року до нього внесено 6 змін та доповнень (включено 8 проектів регуляторних актів). Зміни до плану оприлюднені на офіційному веб-порталі Київської міської влади (http://kievcity.gov.ua).

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу постійно розміщуються на офіційному веб-порталі Київської міської влади. Одержані зауваження і пропозиції ретельно вивчаються, обговорюються та включаються до проектів або аргументовано відхиляються. За звітний період було оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської влади та інших Інтернет-ресурсах 34 проекти регуляторних актів.

Відповідно до Закону розробниками регуляторних актів здійснюється відстеження їх результативності згідно з відповідним графіком. Перелік регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), стосовно яких надійшов строк здійснення відстеження їх результативності, а також графік здійснення відповідних заходів розміщено на офіційному веб-порталі Київської міської влади. За звітний період було підготовлено та оприлюднено 27 звітів про проведення одного базового, 7 періодичних та 19 повторних відстежень результативності регуляторних актів.

Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва проведено моніторинг діючих регуляторних актів – рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). За результатами проведеного моніторингу виявлено 14 регуляторних актів, які не відповідають принципам державної регуляторної політики та відповідно до вимог законодавства України підлягають перегляду шляхом внесення змін та доповнень. За дорученням голови Київської міської державної адміністрації розробниками зазначених регуляторних актів здійснюються заходи із приведення їх у відповідність до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та вимог законодавства України.

Шляхи вирішення проблемних питань реалізації державної регуляторної політики розглядались на круглому столі за участі представників структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, підприємців та їх громадських об’єднань.

Для оперативного реагування на проблеми, які стосуються підприємницької діяльності, Київською міською державною адміністрацією щосереди проводяться телефонні гарячі лінії «Київ – підприємцям»: протягом 9 місяців 2012 року проведено 27 таких «гарячих ліній». Телефонні «гарячі лінії» для підприємців регулярно проводяться також Державною податковою службою у місті Києві та райдержадміністраціями міста. Підприємці звертались за роз’ясненнями з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, отримання документів дозвільного характеру, застосування спрощеної системи оподаткування, подання податкової звітності, адміністрування сплати податків та зборів тощо. Робота таких «гарячих ліній» сприяє покращенню інформаційного забезпечення підприємців та вирішенню актуальних проблем господарської діяльності.

До здійснення заходів з реалізації державної регуляторної політики залучаються громадські об’єднання підприємців та організації роботодавців, серед яких найбільш активними є: Спілка малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілка орендарів і підприємців України, «Об’єднання підприємців ХХІ століття», профспілка працівників малого та середнього бізнесу України «Єднання», Київська міська організація профспілки працівників інноваційних і малих підприємств, Київська міська організація роботодавців, Конгрес приватних роботодавців, «Центр громадських альтернатив», Київське відділення Спілки кооператорів та підприємців України, Київська міська організація роботодавців-перевізників «Столиця».

Забезпеченню діалогу між підприємцями та владою з питань удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності сприяє діяльність Координаційної Ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), а також районних координаційних рад. За результатами їх роботи напрацьовуються пропозиції та рекомендації щодо формування сприятливого підприємницького середовища. Протягом 9 місяців 2012 року проведено два засідання міської Координаційної ради та 25 засідань районних координаційних рад.

 З метою активізації участі підприємців у реалізації державної регуляторної політики у Києві працює створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 №526 регіональна рада підприємців в м. Києві. Протягом 9 місяців 2012 року проведено два її засідання.

 Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється в районних у місті органах державної реєстрації згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

В Києві діє мережа єдиних реєстраційних офісів сучасного зразка. В усіх 10 районах міста проводиться державна реєстрація суб’єктів підприємництва в режимі он-лайн. З метою впорядкування процедури прийому відвідувачів державними реєстраторами та забезпечення безперебійного проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у всіх районних в місті Києві державних адміністраціях запроваджено електронну систему управління чергою.

Державними реєстраторами протягом 9 місяців 2012 року здійснено 460,24 тис. реєстраційних дій, що на 34,4% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

У 2012 році відновилась тенденція до збільшення загальної кількості новостворених суб’єктів господарської діяльності: протягом 9 місяців державними реєстраторами м. Києва зареєстровано 17499 новостворених суб’єктів господарювання, що на 2,4% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Таке зростання відбулось за рахунок збільшення на 16,4% кількості новостворених фізичних осіб-підприємців, яка становила 9265 суб’єктів, кількість новостворених юридичних осіб зменшилась на 9,8% та становила 8234 суб’єкти.

Для вдосконалення роботи державних реєстраторів та вирішення проблемних питань державної реєстрації суб’єктів господарювання Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва проведено семінар за участі керівників Державної реєстраційної служби України, Головного управління юстиції у місті Києві та начальників відділів державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців райдержадміністрацій міста та нараду щодо оптимізації навантаження на працівників відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

З метою спрощення процедур започаткування бізнесу функціонує Центр по наданню послуг суб’єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, створений згідно з рішенням Київради від 25.12.2008 №930/930 «Про вдосконалення інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві», яким протягом 9 місяців 2012 року укладено 150 договорів з суб’єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг та надано 14171 консультацій, що у 3,3 рази більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності міської влади у сфері розвитку підприємництва є оптимізація дозвільної системи. Для забезпечення прозорості у роботі органів виконавчої влади, усунення підґрунтя для корупційних проявів, скорочення часу та витрат підприємців на отримання документів дозвільного характеру у столиці функціонує Міський дозвільний центр.

Встановлена електронна система управління чергою, електронний документообіг та інформаційні кіоски, в яких розміщено необхідну інформацію щодо отримання документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг. Впроваджено згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24.11.2011 року №2175 інформаційну систему «Єдиний дозвільний центр м. Києва», до якої підключено районні та міські адміністративні органи.

В роботі Міського дозвільного центру для консультування суб’єктів господарювання беруть участь представники 8 міських дозвільних органів, Київської міської ради, а також 11 територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

До Міського дозвільного центру протягом 9 місяців 2012 року звернулося 44253 суб’єкти підприємництва, що у 3,7 рази більше, ніж за 9 місяців 2011 року,  видано 28287 документів дозвільного характеру, що більше у 3,9 рази, та надано 440 консультацій.

Інформація щодо процедур отримання документів дозвільного характеру розміщена на стендах в Міському дозвільному центрі та на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

В районних центрах надання адміністративних послуг протягом 9 місяців 2012 року державними адміністраторами видано 5157 документів дозвільного характеру, місцевими дозвільними органами та державними адміністраторами надано 3274 консультації.

Реформування дозвільної системи є складовою реформи сфери надання адміністративних послуг. У столиці реалізується Комплексний пілотний проект із реформування сфери надання адміністративних послуг у м. Києві, в рамках якого на базі Міського дозвільного центру відкрито Центр надання адміністративних послуг м. Києва, у всіх десяти районах міста функціонують районні центри надання адміністративних послуг. 

Забезпечена можливість отримувати 23 адміністративні послуги міського рівня в районних центрах надання адміністративних послуг.

 Створено Веб-портал адміністративних послуг в місті Києві (ac.dozvil-kiev.gov.ua), який забезпечує систему електронного документообігу, автоматизованого обміну даними між суб’єктами надання адміністративних послуг, систему керування електронною чергою та надає можливість здійснювати моніторинг стану надання адміністративних послуг. Ведеться облік звернень щодо надання 69 адміністративних послуг районного рівня та 119 послуг міського рівня. Запроваджено:

·        можливість відслідковувати стан електронної черги  в режимі он-лайн;

·        запис через мережу Інтернет на прийом до державних адміністраторів, державних реєстраторів, представників адміністративних органів на певний час;

·         сервіс «швидкі послуги» (замовлення по телефону та через мережу Інтернет за допомогою електронного кабінету п’яти видів довідок);

·        багатоетапну процедуру погоджень документів дозвільного характеру державним адміністратором без участі заявника (дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, документи дозвільного характеру із земельних питань);

·        можливість відслідковувати в режимі он-лайн стан проходження документів дозвільного характеру;

·        персоніфіковану видачу талонів електронної черги, що виключає можливість отримання однією особою великої кількості талонів для подальшого продажу.

Для підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів та центрів надання адміністративних послуг проведено круглий стіл щодо вдосконалення сфери надання адміністративних послуг, два семінари з питань функціонування  Міського дозвільного центру та щодо практики застосування Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», 21 нараду,  конференцію щодо організації роботи Міського дозвільного центру, а також навчання представників районних центрів надання адміністративних послуг щодо впровадження «швидких послуг».  

Розширення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів

Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва в
м. Києві здійснюється згідно з Положенням про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів господарювання в м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 05.07.2001 №375/1351 (зі змінами та доповненнями).

Для фінансово-кредитної підтримки підприємців використовуються кредитні ресурси ПАТ КБ «Хрещатик» та бюджетні кошти міста, які спрямовуються на часткову компенсацію сплачених відсотків за отриманими кредитами.

Протягом 9 місяців 2012 року з бюджету міста за статтею «підтримка малого і середнього підприємництва» на часткову компенсацію відсотків за отриманими суб’єктами господарювання кредитами перераховано 2000,0 тис. грн.

Суб’єкти малого підприємництва мають змогу отримати фінансові ресурси у кредитних спілках. Так, кредитними спілками м. Києва станом на 30.06.2012 надано комерційних кредитів на суму 12,9 млн. грн., що становить 6,1% від загальної суми комерційних кредитів, наданих кредитними спілками України.

 Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб’єктів підприємництва

Для забезпечення підприємців інформаційними ресурсами підтримується в актуальному стані інтернет-ресурс «Столичний діловий портал» (www.bizportal.kiev.ua), призначений для допомоги підприємцям з різних аспектів їх діяльності. Протягом 9 місяців 2012 року створено нові розділи (модулі), зокрема, «державна реєстрація бізнесу» та «практика бізнесу», актуалізовано інформаційно-аналітичний контент порталу, опубліковано 14,5 тис. записів стосовно регуляторної політики, дозвільної системи, податкового законодавства та ін. Загальна кількість відвідувачів становила майже 70,0 тис.   

Структурними підрозділами міськдержадміністрації та райдержадміністрацій міста проводиться консультативно-роз’яснювальна робота з підприємцями з питань здійснення господарської діяльності.

Актуальна інформація щодо підприємницької діяльності, проблеми та перспективи розвитку підприємництва висвітлюються засобами масової інформації м. Києва: в друкованих засобах масової інформації, в т. ч. комунальних, розміщено 123 публікації, на телебаченні вийшла 61 передача, на радіо – 67 передач.

Ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва здійснюється шляхом надання їм в оренду та власність для ведення господарської діяльності нежитлових приміщень комунальної власності міста.

Інформація щодо переліку об’єктів комунального майна територіальної громади міста Києва, що пропонуються для передачі в оренду, умови конкурсів на право оренди та результати проведення конкурсів розміщуються на офіційному порталі Київської міської влади.

Протягом 9 місяців 2012 року надано в оренду та продовжено договори оренди нежитлових приміщень комунальної власності міста 208 суб’єктам підприємництва на загальну площу 25861,22 кв. м., у власність передано 24052,78 кв. м. нежитлових приміщень комунальної власності м. Києва.

Відповідно до прикінцевих положень Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади м. Києва, яке передається в оренду, затвердженої рішенням Київради від 22.09.2011 №34/6250, для орендарів – вітчизняних суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), орендні ставки застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

Для забезпечення участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти їм надавалась відповідна консультативна допомога. Необхідна  інформація щодо державних закупівель розміщена на спеціалізованому веб-ресурсі Київської міської державної адміністрації «Закупівлі міста Києва». За січень-червень 2012 року загальна сума коштів за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів становила майже 4,3 млрд. грн.

Формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва здійснювалось шляхом удосконалення діяльності існуючих об’єктів та створення нових.

Для надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності у столиці функціонує комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр» (КМБЦ), забезпечувалась діяльність районних інформаційно-консультативних центрів, створених як структурні підрозділи КП КМБЦ у всіх 10 районах міста.

Здійснюються заходи із створення мережі районних бізнес-центрів. Підписано Меморандум про спільну діяльність з розвитку інфраструктури підприємництва в м. Києві між виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва, Державною податковою службою у
м. Києві та Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві. Реалізація зазначеного Меморандуму дозволить вирішити проблемні питання проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання та їх функціонування, сприятиме налагодженню партнерських відносин з податковими органами та ліквідації тіньової підприємницької діяльності.

Проведено робочі наради з питань створення районних бізнес-центрів в усіх десяти районних в місті Києві державних адміністраціях. Розроблено типовий договір про співпрацю між районною в місті Києві державною адміністрацією та бізнес-центрами, який розіслано усім райдержадміністраціям для подальшої роботи. Для надання практичної допомоги райдержадміністраціям і представникам об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва щодо створення та діяльності бізнес-центрів проведено круглий стіл з обговорення  існуючих проблем та шляхів їх вирішення.

Активно співпрацюють з місцевими органами влади 28 об’єктів інфраструктури (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємництву), якими протягом 9 місяців 2012 року надано 32177  консультацій, підготовлено 832 пакети установчих документів, розроблено 6  бізнес-планів та 3 інвестиційні проекти, проведено 37 маркетингових досліджень, 82 круглі столи та семінари за участі 2103 осіб.  

Всього у столиці станом на 01.10.2012 за даними Головного управління статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 6192 об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч.: 119 бізнес-центрів, 10 бізнес-інкубаторів, 20 технопарків, 353 лізингові компанії, 391 кредитна спілка, 69 фондів підтримки підприємництва, 1527 інвестиційних фондів і компаній, 381 інноваційний фонд і компанія, 1073 інформаційно-консультативних установ, 272 громадських об’єднання підприємців, 125 бірж, 1322 страхові організації, 530 аудиторських фірм.

Протягом 9 місяців 2012 року відбулось збільшення порівняно з відповідним періодом попереднього року кількості технопарків – на 1 од., інноваційних фондів і компаній – на 6 од., громадських об’єднань підприємців – на 7 од.

Проводилась робота з професійної підготовки та перепідготовки спеціалістів для малого та середнього підприємництва.

Продовжувалась реалізація Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива». Постійно проводяться консультації підприємців стосовно умов участі у програмі та здійснюються заходи щодо залучення до участі у програмі нових учасників. 24 вересня 2012 року проведено конкурсний відбір на базі Київського національного торговельно-економічного університету, за результатами якого відібрано 82 спеціалісти, з них – 44 з міста Києва (18 – за напрямком «Економіка та підприємництво» та 26 – за напрямком «Менеджмент і адміністрування»). Надано рекомендації для участі у стажуванні на підприємствах країн Європейського союзу за програмою GIZ одному підприємцю.

З метою створення умов для професійної орієнтації молоді, залучення її до підприємницької діяльності у Голосіївському районі міста реалізується освітня програма «Лабораторія бізнес-моделювання», в рамках якої для учнівської молоді та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів району з початку року проведено 3 семінари-тренінги, в яких взяло участь 48 осіб.

 

Розвиток соціально – спрямованих заходів

Міським та районними центрами зайнятості здійснюється організаційно-методична робота із залучення безробітних до активної роботи в сфері бізнесу.

Безробітним, які виявили бажання займатись підприємницькою діяльністю, надаються групові та індивідуальні довідково-інформаційні, методичні та психодіагностичні консультації. Крім того, консультації можна отримати на сторінці «Консультаційний центр», розміщеній на веб-сайті Київського міського центру зайнятості. Протягом 9 місяців 2012 року надано 192 консультації.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводиться їх навчання основам підприємницької діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних програм та інтенсивних модульних технологій. Протягом 9 місяців 2012 року проходили навчання з основ підприємництва 448 безробітних, закінчили навчання 417 осіб, 283 безробітних зареєструвалися як суб’єкти підприємництва. 

Проводяться семінари «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», основними завданнями яких є інформування безробітних про тенденції розвитку малого бізнесу в Україні, обговорення ідей підприємницької діяльності, самодіагностика професійно-важливих якостей підприємця. Протягом 9 місяців 2012 року проведено 179 таких семінарів  за участі 1113 осіб.

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. Протягом 9 місяців 2012 року надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 338 безробітним на суму 6663,1 тис. грн. 

Здійснювалась професійна підготовка безробітних за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість. Протягом 9 місяців таку підготовку за професіями бармен, перукар (перукар-модельєр), кондитер, кравець, закрійник, флорист-озеленювач, манікюрниця, кухар, слюсар з ремонту автомобілів тощо проходили 200 осіб, закінчили навчання – 126 осіб.

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді та осіб з функціональними обмеженнями.

Київським міським центром сім’ї «Родинний дім» здійснювалась  реалізація Програми «Почни власну справу» для жінок, які знаходяться в декретній відпустці, молодих родин та жінок, які бажають відкрити власний бізнес. Протягом 9 місяців поточного року проведено 19 семінарів, 9 майстер-класів,  круглий стіл та тренінг.

Молодим підприємцям та молоді, яка бажає в майбутньому започаткувати власний бізнес, Молодіжним бізнес-центром Київського молодіжного центру праці надавались консультації з питань бізнес-планування, реєстрації суб’єктів господарювання тощо. У звітному періоді надано 784 такі консультації.
У вищих навчальних закладах міста відкрито 15 філій Київського молодіжного центру праці, в яких студентська молодь може отримати практичну допомогу у започаткуванні власної справи. У Київському університеті права та у Національному транспортному університеті проведено навчальні семінари-тренінги, спрямовані на підвищення трудової активності молоді, за участі 4850 осіб.

У 2012 році проведено 10-й Київський міський конкурс «Молодий підприємець року», кількість учасників якого збільшилась порівняно з попереднім роком на 47% та становила 104 підприємця.

За результатами розширеного засідання організаційного комітету та Експертної ради конкурсу визначено 9 переможців, які були нагороджені в рамках святкування Дня підприємця.

Київським молодіжним центром праці проведено 2 бізнес-тренінги для молодих підприємців щодо управління бізнес-процесами та стратегічного менеджменту за участі 200 осіб.

Особам з функціональними обмеженнями, які звертаються до центрів зайнятості з метою пошуку роботи, надається консультаційна, методична та юридична допомога з питань організації власної справи. Протягом 9 місяців 2012 року надано 31 консультацію. У семінарах з орієнтації на підприємницьку діяльність взяли участь 7 осіб з інвалідністю. Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 59 осіб з інвалідністю для заняття художніми промислами та для сфери побутового обслуговування населення.

 

Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях

З метою поглиблення зв’язків науковців і підприємців, створення передумов для ефективного використання здобутків національної та світової науки представники міськдержадміністрації, провідні спеціалісти у різних галузях науки та підприємці залучались у звітному періоді до участі у різноманітних заходах, в т.ч. 12 міжнародних та 3 всеукраїнських конференціях, які проводились на базі вищих навчальних закладів Києва.

Головним управлінням промислової, науково-технічної та інноваційної політики спільно з Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації проведено круглий стіл «Наука і промисловість – партнери чи сусіди?», на якому розглядались питання розвитку науково-технічної та   інноваційної діяльності у столиці, співпраці науки та виробництва.

З метою розвитку малого інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної інфраструктури в м. Києві укладено угоду про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією, Торгово-промисловою палатою України та Міжнародним благодійним фондом «Сід Форум Україна», якою передбачено створення мережі первинного пошуку потенційних суб’єктів інноваційної підприємницької діяльності у вищих навчальних закладах та школах міста, проведення навчальних тренінгів для суб’єктів інноваційної підприємницької діяльності, навчання молодих підприємців сучасним технікам ведення бізнесу тощо.

Розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва сприяло проведення з початку року 43 виставок-ярмарків, організованих ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», за участі 3148 суб’єктів господарювання.

Проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2012 році. За матеріалами, поданими підприємствами міста Києва – учасниками конкурсу, проведено оцінку якості продукції. Регіональної конкурсною комісією м. Києва затверджено матеріали експертизи та визначено переможців конкурсу.

 

***

Протягом 9 місяців 2012 року здійснювалась реалізація заходів Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки по усіх її напрямах.

Особливу увагу було зосереджено на здійсненні заходів з дерегуляції господарської діяльності та реформування сфери надання адміністративних послуг, в тому числі дозвільної системи, результатом чого є:

·    визначення за результатами моніторингу діючих регуляторних актів 14 регуляторних актів, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, та здійснення заходів із їх перегляду шляхом внесення змін та доповнень;

·    відкриття Центру надання адміністративних послуг м. Києва на базі Міського дозвільного центру та десяти центрів надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій;

·    створення Веб-порталу адміністративних послуг в місті Києві;

·    впровадження сервісу «швидкі послуги», чому немає аналогів в Україні;

·    запровадження запису на прийом до державних адміністраторів, державних реєстраторів, представників адміністративних органів через мережу Інтернет на певний час;

·    забезпечення можливості отримання 23 адміністративних послуг міського рівня в районних центрах надання адміністративних послуг, відслідковування через мережу Інтернет стану електронної черги та запису до найменш завантаженої;

·    впровадження функції відслідковування в режимі он-лайн стану проходження документів дозвільного характеру;

·    впровадження вперше в Україні багатоетапної процедури погоджень документів дозвільного характеру державним адміністратором без участі заявника.

Здійснювались заходи із спрощення процесу започаткування бізнесу, в тому числі: в органах державної реєстрації встановлено електронну систему управління чергою, для вирішення проблемних питань державної реєстрації юридичних осіб проведено роботу щодо створення мережі районних бізнес-центрів та ін.

Однак, створення сприятливого бізнес-клімату потребує вирішення ряду проблем на рівні законодавства.

Вважаємо доцільним створити єдину міську систему державної реєстрації та передбачити пряме підпорядкування державних реєстраторів голові Київської міської державної адміністрації, що потребує внесення відповідних змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Це дозволить суттєво підвищити ефективність роботи державних реєстраторів та забезпечити координацію їх діяльності, а підприємці матимуть змогу користуватися всіма наявними сервісами єдиної міської системи надання адміністративних послуг, що якісно поліпшить рівень їх обслуговування.

Успішне реформування сфери надання адміністративних послуг потребує затвердження на законодавчому рівні переліку адміністративних послуг з розмежуванням їх по суб’єктах надання адміністративних послуг, врегулювання питання надання адміністративних послуг суб’єктами господарювання – монополістами та ін.

Реалізація зазначених пропозицій сприятиме виконанню в повному обсязі завдань Програми із поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для надходження інвестицій, забезпечення прискореного економічного зростання.

Comments