Аналітична записка щодо виконання Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки у І кварталі 2012 року

опубліковано 27 квіт. 2012 р., 03:10 Столичний діловий портал   [ оновлено 27 квіт. 2012 р., 03:32 ]

 Діяльність органів влади міста Києва та його районів у сфері підприємництва проводиться відповідно до Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки (далі-Програма), розробленої на виконання Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр. та Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у
м. Києві на період до 2015 року. Заходи Програми спрямовані на формування сприятливого правового середовища для функціонування суб’єктів підприємництва, створення умов для підвищення їх конкурентоспроможності та ефективного використання потенціалу малого та середнього підприємництва для вирішення соціально-економічних проблем міста.

Зважаючи на те, що одним з найважливіших факторів успішної реалізації Програми є її фінансове забезпечення, у бюджеті міста Києва на 2012 рік передбачено на підтримку малого та середнього підприємництва 9703,1 тис. грн.

Реалізація заходів з підтримки малого та середнього підприємництва сприяє збереженню тенденцій до збільшення кількості суб’єктів підприємництва та нових робочих місць.

За даними Державної податкової служби у м. Києві станом на 01.01.2012р. загальна кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, зросла порівняно з попереднім роком на 2,4% та становила 431,83 тис., з них сплачували податки 339,74 тис. суб’єктів, що більше на 3,7%. За результатами 2011 року від суб’єктів підприємництва надійшло до Зведеного бюджету податків і зборів на суму 65,70 млрд. грн., що на 36,8% більше, ніж у попередньому році. До бюджету міста надійшло 7,6 млрд. грн., що менше на 30,6%.

 Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва, зареєстрованих як платники податків, тис. од.

 

  

  Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,

які сплачують податки, тис. од.

 
 

 Станом на 01.04.2012 року зареєстровано як платників податків 194635 юридичних осіб, що на 1987 платників більше, ніж налічувалось на початок  2012 року, та 206013 фізичних осіб-підприємців, що більше на 312 платників. Загальна сума надходжень податків і зборів від усіх платників податків за
І квартал 2012 року становила
: до Зведеного бюджету – 18405,54 млн. грн., до бюджету м. Києва – 2194,13 млн. грн.   

Враховуючи, що у 2012 році розпочато перехід на новий КВЕД та проводиться модифікація відповідних інформаційних систем, інформація щодо результатів діяльності суб’єктів підприємництва у першому кварталі 2012 року  потребує додаткового опрацювання і буде надана пізніше.

У І кварталі 2012 року у всіх сферах економічної діяльності міста створено 26675 нових робочих місць, що на 36,0% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року, в тому числі 19342 – юридичними особами, що на 52,7% більше, та 7235 – фізичними особами-підприємцями, що більше на 11,4%.

Протягом І кварталу 2012 року здійснювалась реалізація заходів Програми за визначеними напрямами.  

 

Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики

Реалізація державної регуляторної політики здійснюється системно згідно з  нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проекти регуляторних актів розробляються відповідно до затвердженого та оприлюдненого в установленому порядку та у визначений термін Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2012 рік. Для дотримання принципу передбачуваності регуляторної діяльності проводилось коригування Плану: протягом І кварталу 2012 року до нього внесено 1 зміну та доповнення (включено 2 проекти регуляторних актів). Зміни до плану оприлюднені на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua).

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу постійно розміщуються на офіційному веб-порталі Київської міської влади. Одержані зауваження і пропозиції ретельно вивчаються, обговорюються та включаються до проектів або аргументовано відхиляються. За звітний період було оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської влади та інших Інтернет-ресурсах 17 проектів регуляторних актів.

Відповідно до Закону розробниками регуляторних актів здійснюється відстеження їх результативності згідно з відповідним графіком. Перелік регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), стосовно яких надійшов строк здійснення відстеження їх результативності, а також графік здійснення відповідних заходів розміщено на офіційному веб-порталі Київської міської влади. Протягом І кварталу 2012 року здійснено 2 базових відстеження. Звіти оприлюднюються на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

У 2011 році на виконання відповідного Закону були проведені заходи з прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування міста Києва. Всі регуляторні акти, які не відповідали законодавству України, приведені у відповідність до вимог законодавства шляхом внесення змін та доповнень або скасування.

Для оперативного реагування на проблеми, які стосуються підприємницької діяльності, Київською міською державною адміністрацією щосереди проводяться телефонні гарячі лінії «Київ - підприємцям»: у І кварталі 2012 року проведено 13 таких «гарячих ліній». Телефонні «гарячі лінії» для підприємців регулярно проводяться також Державною податковою службою у місті Києві та  райдержадміністраціями міста. Підприємці звертались за роз’ясненнями з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, отримання документів дозвільного характеру, застосування спрощеної системи оподаткування, подання податкової звітності, особливостей декларування доходів громадян, отриманих у 2011 році тощо. Робота таких «гарячих ліній» сприяє покращенню інформаційного забезпечення підприємців та вирішенню актуальних проблем господарської діяльності.

До здійснення заходів з реалізації державної регуляторної політики залучаються громадські об’єднання підприємців та організації роботодавців, серед яких найбільш активними є: Спілка малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілка орендарів і підприємців України, «Об’єднання підприємців ХХІ століття», профспілка працівників малого та середнього бізнесу України «Єднання», Київська міська організація профспілки працівників інноваційних і малих підприємств, Київська міська організація роботодавців, Конгрес приватних роботодавців, «Центр громадських альтернатив», Київське відділення Спілки кооператорів та підприємців України, Київська міська організація роботодавців-перевізників «Столиця».

Забезпеченню діалогу між підприємцями та владою з питань удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності сприяє діяльність Координаційної Ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), а також районних координаційних рад. За результатами їх роботи напрацьовуються пропозиції та рекомендації щодо формування сприятливого підприємницького середовища. Протягом І кварталу 2012 року проведено 8 засідань районних координаційних рад.

З метою активізації участі підприємців у реалізації державної регуляторної політики у Києві працює створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011р. №526 регіональна рада підприємців в м. Києві. Протягом І кварталу 2012 року проведено 2 її засідання.

  Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється в районних у місті органах державної реєстрації згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

В Києві діє мережа єдиних реєстраційних офісів сучасного зразка. В усіх 10 районах міста проводиться державна реєстрація суб’єктів підприємництва в режимі он-лайн. Для ліквідації черг в районних органах державної реєстрації запроваджується електронна система управління чергою. Таку систему вже встановлено у Голосіївському, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва.

 Державними реєстраторами протягом І кварталу 2012 року здійснено 149,25 тис. реєстраційних дій, що на 55,2% більше, ніж у І кварталі попереднього року.

З початку 2012 року відновилась тенденція до збільшення кількості новостворених суб’єктів господарської діяльності: у першому кварталі державними реєстраторами м. Києва зареєстровано 5729 новостворених суб’єктів господарювання, що на 2,3% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Таке зростання відбулось за рахунок збільшення на 34,7%  кількості новостворених фізичних осіб-підприємців (зареєстровано 3242 од.), кількість новостворених юридичних осіб зменшилась на 22,1% та становила 2487 од.


Для вдосконалення роботи державних реєстраторів та вирішення проблемних питань державної реєстрації суб’єктів господарювання Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва проведено семінар за участі керівників Державної реєстраційної служби України, Головного управління юстиції у місті Києві та начальників відділів державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців райдержадміністрацій міста.

З метою спрощення процедур започаткування бізнесу функціонує Центр по наданню послуг суб’єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, створений згідно з рішенням Київради від 25.12.2008 №930/930 «Про вдосконалення інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві», яким протягом І кварталу 2012 року укладено з суб’єктами підприємництва 65 договорів на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг, що більше на 8,3% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та надано 4527 консультацій, що більше у 3,3 рази.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності міської влади у сфері розвитку підприємництва є оптимізація дозвільної системи. Для забезпечення прозорості у роботі органів виконавчої влади, усунення підґрунтя для корупційних дій, скорочення часу та витрат підприємців на отримання документів дозвільного характеру у столиці функціонує Міський дозвільний центр.

Встановлена електронна система управління чергою, електронний документообіг та інформаційні кіоски, в яких розміщено необхідну інформацію щодо отримання документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг.

З метою оптимізації та спрощення процесу видачі документів дозвільного характеру згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24.11.2011 року №2175 впроваджено інформаційну систему «Єдиний дозвільний центр м. Києва».

В роботі Міського дозвільного центру для консультування суб’єктів господарювання беруть участь представники 8 міських дозвільних органів, Київської міської ради, а також 15 територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

До Міського дозвільного центру у І кварталі 2012 року звернулося 14860 суб’єктів підприємництва, що майже у 8 разів більше, ніж у І кварталі 2011 року,  видано 7989 документів дозвільного характеру, що більше у 6,5 разів, та надано 62 консультації.

Інформація щодо процедур отримання документів дозвільного характеру розміщена на стендах в Міському дозвільному центрі та на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

Дозвільні центри із видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності працюють також в усіх 10 районах міста. Протягом І кварталу 2012 року адміністраторами та місцевими дозвільними органами видано 955 документів дозвільного характеру та надано 2099 консультацій.  

Реформування дозвільної системи тісно пов’язано з реформою системи надання адміністративних послуг. У Києві реалізується Комплексний пілотний проект із реформування сфери надання адміністративних послуг. Затверджено План заходів з реалізації зазначеного проекту, в рамках якого проведено інвентаризацію послуг, що надаються місцевими органами самоврядування, органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери їх управління. Виключені зайві види послуг, що дало змогу скоротити кількість видів адміністративних послуг на рівні міста з 118 до 100, а на районному рівні з 146 до 71, відпрацьований єдиний перелік послуг для всіх районів м. Києва.

На базі Міського дозвільного центру функціонує Центр надання адміністративних послуг м. Києва. Розроблено та впроваджено інформаційну систему «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві».

Розпочато відкриття районних центрів надання адміністративних послуг, для чого Київською міською владою виділені кошти з міського бюджету та створені всі належні умови. Такі центри вже відкриті у Солом’янському, Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському та Деснянському районах. В інших районах (Оболонському, Дарницькому, Подільському, Печерському) заплановано відкриття центрів надання адміністративних послуг в другому кварталі 2012 року.

Для підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів та центрів надання адміністративних послуг проведено круглий стіл щодо вдосконалення сфери надання адміністративних послуг та дві наради: з питань надання адміністративних послуг в Міському дозвільному центрі та стосовно видачі дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

 

Розширення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів

Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва в
м. Києві здійснюється згідно з Положенням про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів господарювання в м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 05.07.2001 №375/1351 (зі змінами та доповненнями).

Для фінансово-кредитної підтримки підприємців використовуються кредитні ресурси ПАТ КБ «Хрещатик» та бюджетні кошти міста, які спрямовуються на часткову компенсацію сплачених відсотків за отриманими кредитами.

У бюджеті міста Києва на 2012 рік передбачені відповідні кошти для здійснення зазначеної фінансово-кредитної підтримки.

Суб’єкти малого підприємництва мають змогу отримати фінансові ресурси у кредитних спілках. Так, кредитними спілками м. Києва протягом 2011 року надано комерційних кредитів на суму 7620,6 тис. грн., що становить 5,47% від загальної суми комерційних кредитів, наданих  кредитними спілками України.

 Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб’єктів підприємництва

Для забезпечення підприємців інформаційними ресурсами підтримується в актуальному стані інтернет-ресурс «Столичний діловий портал» (www.bizportal.kiev.ua), призначений для допомоги підприємцям з різних аспектів їх діяльності. Протягом І кварталу 2012 року актуалізовано інформаційно-аналітичний контент порталу, опубліковано 411 записів стосовно регуляторної політики, дозвільної системи, податкового законодавства та ін. Загальна кількість відвідувачів становила близько 23,0 тис. 

Структурними підрозділами міськдержадміністрації та райдержадміністрацій міста проводиться консультативно-роз’яснювальна робота з підприємцями з питань здійснення господарської діяльності.

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва, оперативна інформація щодо підприємницької діяльності та виконання заходів з її розвитку висвітлюються засобами масової інформації м. Києва: в друкованих засобах масової інформації, в т. ч. комунальних, розміщено 76 публікацій, на телебаченні вийшло 52  передачі, на радіо – 48 передач.

Ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва здійснюється шляхом надання їм в оренду та власність для ведення господарської діяльності нежитлових приміщень комунальної власності міста.

Протягом І кварталу 2012 року надано в оренду та продовжено договори оренди нежитлових приміщень комунальної власності міста 13 суб’єктам підприємництва на загальну площу 710,0 кв. м. У власність надано 28 суб’єктам підприємництва 5961,2 кв. м. приміщень комунальної власності міста.

Відповідно до прикінцевих положень Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади м. Києва, яке передається в оренду, затвердженої рішенням Київради від 22.09.2011р. №34/6250, для орендарів – вітчизняних суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), орендні ставки застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

Актуалізується інформація Банку даних нежитлових приміщень комунальної власності м. Києва. Перелік вільних нежитлових приміщень, що можуть бути передані в оренду, буде оприлюднено в засобах масової інформації та на веб-порталі Київської міської влади.

Для забезпечення участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти їм надавалась відповідна інформаційно-консультативна допомога. За січень-грудень 2011 року загальна сума коштів за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів становила 2816,23 млн. грн.

Формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва здійснювалось шляхом удосконалення діяльності існуючих об’єктів та створення нових.

Для надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності у столиці функціонує комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр» (КМБЦ), забезпечувалась діяльність районних інформаційно-консультативних центрів, створених як структурні підрозділи КП КМБЦ у 9 районах міста (Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському, Печерському та Подільському).

Здійснюються заходи із створення мережі бізнес-центрів, які надаватимуть підприємцям бухгалтерські, офісні, консультативні послуги в усіх районах міста.

Проведено нараду з питань розвитку інфраструктури підприємництва в місті Києві за участі представників Державної податкової служби та Пенсійного фонду, на якій обговорювався проект Меморандуму про спільну діяльність.

Активно співпрацюють з місцевими органами влади 23 об’єкти інфраструктури (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємництву), якими протягом І кварталу 2012 року надано 9885  консультацій, підготовлено 213 пакетів установчих документів, проведено 14 маркетингових досліджень, 27 круглих столів та семінарів за участі 854 осіб.  

Всього у  столиці станом на 01.04.2012р. за даними Головного управління статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 6285 об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч.: 122 бізнес-центри, 10 бізнес-інкубаторів, 20 технопарків, 354 лізингових компаній, 408 кредитних спілок, 71 фонд підтримки підприємництва, 1553 інвестиційних фондів і компаній, 377 інноваційних фондів і компаній, 1068 інформаційно-консультативних установ, 271 громадське об’єднання підприємців, 126 бірж, 1354 страхових організацій, 551 аудиторська фірма.

Протягом І кварталу 2012 року відбулось збільшення порівняно з відповідним періодом попереднього року кількості технопарків – на 1 од., громадських об’єднань підприємців – на 17 од.

Проводилась робота з професійної підготовки та перепідготовки спеціалістів для малого та середнього підприємництва.

Продовжувалась реалізація Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива». У І кварталі 2012 року прийнято 10 пакетів документів для участі у програмі. Надано рекомендації 1 підприємцю для участі у стажуванні на підприємствах країн Європейського союзу за програмою InWent.

З метою створення умов для професійної орієнтації молоді, залучення її до підприємницької діяльності у Голосіївському районі міста реалізується освітня програма «Лабораторія бізнес-моделювання», в рамках якої для учнівської молоді та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів району у звітному періоді проведено 3 семінари-тренінги, в яких взяло участь 48 осіб.

 

Розвиток соціально – спрямованих заходів

Міським та районними центрами зайнятості здійснюється організаційно-методична робота із залучення безробітних до активної роботи в сфері бізнесу.

Безробітним, які виявили бажання займатись підприємницькою діяльністю, надаються групові та індивідуальні довідково-інформаційні, методичні та психодіагностичні консультації. Крім того, консультації можна отримати на сторінці «Консультаційний центр», розміщеній на веб-сайті Київського міського центру зайнятості. Протягом І кварталу 2012 року надано 58 консультацій.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводиться їх навчання основам підприємницької діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних програм та інтенсивних модульних технологій. Протягом І кварталу 2012 року проходили навчання з основ підприємництва 137 безробітних, закінчили навчання 85 осіб, 58 безробітних зареєструвалися як суб’єкти підприємництва.

Проводяться семінари «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», основними завданнями яких є інформування безробітних про тенденції розвитку малого бізнесу в Україні, обговорення ідей підприємницької діяльності, самодіагностика професійно-важливих якостей підприємця. Протягом І кварталу 2012 року проведено 64 таких семінари за участі 422 осіб.

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. Протягом І кварталу 2012 року надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 80 безробітним на суму 1625,0 тис. грн.  

Здійснювалась професійна підготовка безробітних за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість. Протягом І кварталу 2012 року таку підготовку за професіями бармен, перукар, кондитер, кравець, закрійник, флорист-озеленювач, манікюрниця, кухар, слюсар з ремонту автомобілів тощо проходили 120 безробітних, закінчили навчання 56 осіб.

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді та осіб з функціональними обмеженнями.

Особам з функціональними обмеженнями, які звертаються до центрів зайнятості з метою пошуку роботи, надається консультаційна, методична та юридична допомога з питань організації власної справи. Протягом І кварталу 2012 року надано 16 консультацій. У семінарах з орієнтації на підприємницьку діяльність взяла участь 1 особа з інвалідністю. Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 16 осіб з інвалідністю, в т.ч. 6 осіб – для заняття художніми промислами та 10 осіб – для сфери побутового обслуговування населення.

Молодим підприємцям та молоді, яка бажає стати в майбутньому підприємцями і започаткувати власний бізнес, Київським молодіжним центром праці надавались консультації з питань бізнес-планування, реєстрації суб’єктів господарювання, міжнародних програм тощо. У звітному періоді надано 380 таких консультацій. У Київському університеті права та у Національному транспортному університеті проведено навчальні семінари-тренінги, спрямовані та підвищення трудової активності молоді за участі близько 3000 осіб.

 

Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях

З метою поглиблення зв’язків науковців і підприємців, створення передумов для ефективного використання здобутків національної та світової науки представники міськдержадміністрації, провідні спеціалісти у різних галузях науки та підприємці протягом І кварталу 2012 року залучались до участі у різноманітних заходах, в т.ч.: 12 міжнародних конференціях та 3 всеукраїнських конференціях, які проводились на базі вищих навчальних закладів Києва.

З метою сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву з початку року проведено 24 виставки-ярмарки, організованих ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», за участі 2009 суб’єктів господарювання.

 

***

У першому кварталі 2012 року продовжувалась реалізація заходів Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки, що є складовою проведення у м. Києві економічних реформ у сфері дерегуляції та розвитку підприємництва, основними напрямами яких є:

·        реформування дозвільної системи та сфери надання адміністративних послуг;

·        розвиток інфраструктури підтримки підприємництва та інформаційного забезпечення підприємців;

·        спрощення процедур започаткування бізнесу;

·        фінансово-кредитна підтримка підприємців;

·        удосконалення системи освітніх заходів з питань підприємництва.

Для успішної реалізації комплексу відповідних заходів необхідно вирішити на рівні законодавства питання:

·         визначити перелік документів дозвільного характеру для видачі через дозвільні центри;

·         визначити, де мають здійснювати видачу документів дозвільного характеру центральні органи виконавчої влади: безпосередньо на місцях чи через дозвільні центри;

·         визначити, до яких дозвільних центрів повинні звертатися суб’єкти: за місцем реєстрації чи за місцем здійснення діяльності;

·        затвердити на законодавчому рівні перелік адміністративних послуг, визначити адміністративні органи та порядок надання адміністративних послуг;

·        врегулювати питання процедури надання адміністративних послуг територіальними органами центральних органів виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг;

·          врегулювати питання процедури надання послуг суб’єктами господарювання-монополістами;

·        запровадити погодження процедур надання послуг такими господарюючими суб’єктами з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і Державної службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та надання цих послуг у Центрі надання  адміністративних послуг;

·      прийняти Закон України «Про мікрокредитування малого та середнього бізнесу»;

·      врегулювати питання створення кредитно-гарантійних установ для малого та середнього бізнесу;

·          прийняти Закон України «Про франчайзинг».

Реалізація зазначених пропозицій сприятиме поліпшенню бізнес-клімату, створенню сприятливих умов для надходження інвестицій, забезпеченню прискореного економічного зростання.

 

Comments