Аналітична записка щодо виконання київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки у 2011 році

опубліковано 27 січ. 2012 р., 01:10 Столичний діловий портал   [ оновлено 27 січ. 2012 р., 04:37 ]

Протягом 2011 року діяльність органів влади міста Києва та його районів у сфері розвитку підприємництва проводилась відповідно до Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки (далі – Програма) та районних заходів з підтримки підприємництва за такими основними напрямами:

забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики;

удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

розширення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів;

удосконалення   системи   інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб’єктів підприємництва;

розвиток соціально – спрямованих заходів;

стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях.

Зважаючи на те, що одним з найважливіших факторів успішної реалізації Програми є її фінансове забезпечення, здійснювалось фінансування програмних заходів за рахунок бюджетних коштів: протягом 2011 року з міського бюджету перераховано 9226,0 тис. грн., в т.ч. за статтею «підтримка малого і середнього підприємництва» – 9111,0 тис. грн. Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на виконання заходів Програми, порівняно з попереднім роком зменшився.

Реалізація заходів з підтримки малого та середнього підприємництва сприяла збереженню тенденцій до збільшення кількості суб’єктів підприємництва. Так, станом на 01.10.2011 року загальна кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, збільшилась порівняно з відповідним періодом попереднього року на 2,6% та становила 428,75 тис., з них 223,23 тис. юридичних осіб, що більше на 5,6% та 205,51 тис. фізичних осіб-підприємців, що менше на 0,5%.

Збільшилась на 1,3% загальна кількість суб’єктів підприємництва, що сплачували податки, та становила 327,36 тис., з них 154,88 тис. юридичних осіб, що більше на 5,6% та 172,49 тис. фізичних осіб-підприємців, що менше на 2,2%.

 

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва, зареєстрованих як платники податків, тис. од.

Надходження податків і зборів від суб’єктів підприємництва до Зведеного бюджету за 9 місяців 2011 року зросли порівняно з відповідним періодом попереднього року на 64,1% та становили 49,27 млрд. грн., до бюджету міста – зменшились на 29,7% та становили 5,39 млрд. грн. В тому числі суб’єкти підприємництва – юридичні особи забезпечили 49,09 млрд. грн. надходжень до Зведеного бюджету, що на 64,5% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року,  та 5,26 млрд. грн. – до бюджету міста, що менше на 30,2%. Від фізичних осіб-підприємців надійшло податків і зборів до Зведеного бюджету 174,07 млн. грн., що менше на 0,04%, ніж у відповідному періоді попереднього року, до міського бюджету – 133,58 млн. грн., що менше на 0,9%.

Станом на 01.01.2012 року кількість суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, зареєстрованих як платники податків, збільшилась порівняно з попереднім роком на 5,3% та становила 226,13 тис. суб’єктів, з них сплачували податки 157,95 тис. суб’єктів, що більше на 5,2%. Зросли також за результатами 2011 року на 37,0% порівняно з 2010 роком надходження від них податків і зборів до Зведеного бюджету. Сума надходжень становила 65,46 млрд. грн. До бюджету м. Києва надійшло 7,29 млрд. грн., що менше на 31,1%, ніж у попередньому році.  

 

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва - юридичних осіб у м. Києві, зареєстрованих як платники податків, тис. од.

 

Кількість нових робочих місць, створених у всіх сферах економічної діяльності міста, у 2011 році зросла на 68,6% порівняно з попереднім роком. Таке зростання відбулось завдяки збільшенню у 2,5 рази кількості нових робочих місць, створених юридичними особами. Фізичними особами-підприємцями створено нових робочих місць на 12,6% менше. Всього створено 103403 нових робочих місця, в т.ч. 74889 – юридичними особами та 27773 – фізичними особами-підприємцями.

Протягом 2011 року здійснювалась реалізація заходів Програми за визначеними напрямами.  

Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики

Удосконалення нормативно-правової бази розвитку підприємництва здійснюється шляхом системної реалізації державної регуляторної політики відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Підготовка проектів регуляторних актів здійснювалась відповідно до затвердженого та оприлюдненого в установленому порядку та у визначений термін Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2011 рік. Для дотримання принципу передбачуваності регуляторної діяльності проводилось коригування Плану: протягом 2011 року до нього внесено 17 змін та доповнень (включено 43 проекти регуляторних актів). Зміни до плану оприлюднені на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua). Затверджено та оприлюднено також відповідний План на 2012 рік.

Для одержання пропозицій і зауважень від суб’єктів господарювання та громадян проекти регуляторних актів Київської міської державної адміністрації разом з аналізами регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному веб-порталі Київської міської влади на сторінці «Підприємцям» в розділі «Регуляторна політика» та на сторінках структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, що ініціюють та розробляють зазначені проекти. Протягом 2011 року оприлюднено 97 проектів регуляторних актів. Проекти регуляторних актів райдержадміністрацій розміщуються на сторінках районів офіційного веб-порталу Київської міської влади та веб-сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій.

Відповідно до Закону здійснюється відстеження результативності регуляторних актів: протягом 2011 року здійснено 7 базових, 6 повторних та 5 періодичних відстежень. Звіти оприлюднюються на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

На виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» робочою комісією з питань прискореного перегляду регуляторних актів,  прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування міста Києва, опрацьовано 23975 нормативно-правових актів, визначено 55 регуляторних актів, які не відповідали законодавству України. Всі вони приведені у відповідність до вимог законодавства шляхом внесення змін та доповнень або скасування.

Для оперативного реагування на проблеми, які стосуються підприємницької діяльності, Київською міською державною адміністрацією регулярно проводяться телефонні гарячі лінії «Київ - підприємцям»: у 2011 році проведено 12 таких «гарячих ліній». Телефонні «гарячі лінії» для підприємців регулярно проводились Державною податковою адміністрацією у місті Києві та  райдержадміністраціями міста. Крім того, телефонна гаряча лінія «Підприємець XXI століття» працювала на базі громадської організації «Спілка орендарів і підприємців України». Підприємці звертались за роз’ясненнями з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, отримання документів дозвільного характеру, сплати єдиного соціального внеску тощо. Робота таких «гарячих ліній» сприяє забезпеченню діалогу між підприємцями та владою з питань удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, покращенню інформаційного забезпечення підприємців та вирішенню актуальних проблем.

З метою забезпечення дотримання вимог та принципів державної регуляторної політики, підвищення професійного рівня працівників регуляторних органів проводились наради, круглі столи та семінари за участі заступників голів райдержадміністрацій, а також начальників відділів регуляторної політики, підприємництва, видачі документів дозвільного характеру та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: протягом року проведено 2 наради, семінар та круглий стіл.

До здійснення заходів з реалізації державної регуляторної політики залучаються громадські об’єднання підприємців та організації роботодавців, серед яких найбільш активними є: Спілка малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілка орендарів і підприємців України, «Об’єднання підприємців ХХІ століття», профспілка працівників малого та середнього бізнесу України «Єднання», Київська організація роботодавців сфери послуг «Всім миром. Київ», Київська міська організація профспілки працівників інноваційних і малих підприємств, Київська міська організація роботодавців, Конгрес приватних роботодавців, «Центр громадських альтернатив», Київське відділення Спілки кооператорів та підприємців України, Київська міська організація роботодавців-перевізників «Столиця».

Підвищенню ефективності реалізації державної регуляторної політики  сприяє діяльність Координаційної Ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), а також районних координаційних рад. За результатами їх роботи напрацьовуються пропозиції та рекомендації щодо формування сприятливого підприємницького середовища. Протягом 2011 року проведено п’ять засідань міської Координаційної ради та 32 засідання районних координаційних рад.

З метою активізації участі підприємців у реалізації державної регуляторної політики у Києві працювали створені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №518 регіональні та місцеві галузеві ради підприємців. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 №526 розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.08.2011 №1364 «Про утворення регіональної ради підприємців в м. Києві» створено регіональну раду підприємців в м. Києві, затверджено її персональний склад та план роботи. З початку 2011 року проведено 5 засідань регіональної ради підприємців.

 

Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснювалась в районних у місті органах державної реєстрації згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та в режимі on-line.

Роботу органів державної реєстрації в 10 районах міста забезпечували 73 державні реєстратори, якими протягом 2011 року здійснено 495,81 тис. реєстраційних дій, що на 48,8% більше, ніж у попередньому році.

Кількість новостворених суб’єктів господарювання протягом 2011 року через зміни податкового законодавства зменшилась порівняно з попереднім  роком на 23,9%, в тому числі кількість новостворених юридичних осіб – на 10,9%, фізичних осіб-підприємців – на 34,4%. Всього державними реєстраторами м. Києва зареєстровано 22916 новостворених суб’єктів господарської діяльності, в т. ч. 11975 юридичних осіб та 10941 фізична особа-підприємець.

Для вдосконалення роботи державних реєстраторів та вирішення проблемних питань державної реєстрації суб’єктів господарювання Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва проведено три семінари та два круглі столи за участі керівників Державної реєстраційної служби України, заступників голів та начальників відділів державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців райдержадміністрацій міста.

З метою спрощення процедур започаткування бізнесу функціонував Центр по наданню послуг суб’єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, створений згідно з рішенням Київради від 25.12.2008 №930/930 «Про вдосконалення інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві», яким протягом  2011 року укладено з суб’єктами підприємництва 305 договорів на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг, а також надано 6947 консультацій.

Для зменшення зайвих витрат часу та коштів підприємців, а також  надмірного навантаження на державних реєстраторів пропонуємо запровадити використання державними органами для підтвердження легітимності суб’єктів господарювання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та відмінити необхідність отримання витягів і виписок з нього на паперових носіях, а також розробити та запровадити порядок спрямування 50% коштів за надання виписок та витягів органам державної реєстрації, що сприятиме поліпшенню їх матеріально-технічного забезпечення.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності міської влади у сфері розвитку підприємництва є оптимізація дозвільної системи. Для забезпечення прозорості у роботі органів виконавчої влади, недопущення вчинення корупційних дій, скорочення часу та витрат підприємців на отримання документів дозвільного характеру у столиці функціонує Міський дозвільний центр, розміщений з 1 листопада 2011 року у новому приміщенні, оснащеному новітнім обладнанням та сучасними електронними системами.

У приміщенні дозвільного центру облаштовано:

52 робочих місця для державних адміністраторів та суб’єктів надання адміністративних послуг;

12 робочих місць в консультаційному залі для представників дозвільних органів;

2 робочих місця для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями;

2 зали очікування для суб’єктів господарювання.

Запроваджено електронну чергу, електронний документообіг та встановлено інформаційні кіоски, в яких розміщено необхідну інформацію щодо отримання документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг.

Впроваджено інформаційну систему «Єдиний дозвільний центр м. Києва», що забезпечує реєстрацію дозвільних справ державними адміністраторами та збереження їх в електронній базі даних, облік звернень суб’єктів господарювання до адміністраторів і представників місцевих дозвільних органів та дозволяє формувати технологічні карти руху дозвільних справ, які визначають послідовність дій для отримання відповідного документа дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур, електронний рух дозвільних справ.

В роботі Міського дозвільного центру для консультування суб’єктів господарювання беруть участь 8 міських дозвільних органів міського рівня та 8 територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

До Міського дозвільного центру у 2011 році звернулось 23153 суб’єкти підприємництва, що в 3,1 рази більше, ніж у 2010 році,  видано 12866 документів дозвільного характеру, що більше у 2,4 рази, та надано 3205 консультацій, що більше у 2,8 рази.

Дозвільні центри із видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності працюють також в усіх 10 районах міста. Протягом 2011 року адміністраторами та місцевими дозвільними органами видано 9663 документи дозвільного характеру та надано 16211 консультацій.

Для підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів проведено п’ять семінарів щодо проблемних питань видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання та щодо практики застосування Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», а також круглий стіл щодо актуальних питань впровадження законодавства, спрямованого на спрощення умов ведення бізнесу.

Для успішного функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності необхідно вирішити на рівні законодавства ряд питань:

·    визначити перелік документів дозвільного характеру для видачі через дозвільні центри;

·    визначити, де мають здійснювати видачу документів дозвільного характеру центральні органи виконавчої влади: безпосередньо на місцях чи через дозвільні центри;

·    визначити, до яких дозвільних центрів повинні звертатися суб’єкти: за місцем реєстрації чи за місцем здійснення діяльності;

·        врегулювати питання надання погоджень через дозвільні центри господарюючими суб’єктами тощо.

 

Розширення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів

Продовжувалась реалізація програми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва в м. Києві згідно з Положенням про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів господарювання в м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 05.07.01 №375/1351 (із змінами та доповненнями).

Протягом 2011 року з бюджету міста на часткову компенсацію відсотків за отриманими суб’єктами господарювання кредитами перераховано 8170,5 тис. грн., в т.ч. за статтею «підтримка малого і середнього підприємництва» – 8055,5 тис. грн., що на 24,7% менше, ніж у попередньому році.

З метою сприяння залученню іноземних інвестицій створено та розповсюджено три випуски електронного англомовного бюлетеню комерційних пропозицій підприємств м. Києва щодо експорту-імпорту, субконтрактингу (виробничої кооперації) та інвестицій.

Для налагодження співпраці з комерційними банками та іншими фінансовими установами щодо фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва проведено круглий стіл «Взаємодія промислового та банківського капіталу в умовах модернізації економіки України».

Для розширення доступу підприємців до кредитних ресурсів та спрощення процедур отримання кредитних коштів необхідно:

·               прийняти Закон України «Про мікрокредитування малого та середнього бізнесу»;

·               врегулювати питання створення кредитно-гарантійних установ для малого та середнього бізнесу.

 

Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб’єктів підприємництва

Для забезпечення підприємців інформаційними ресурсами підтримується в актуальному стані інтернет-ресурс «Столичний діловий портал» (bizportal.kiev.ua), призначений для допомоги підприємцям з різних аспектів їх діяльності. Протягом 2011 року створено 2 нові модулі-сайти («Податки» та «Дозволи») та новий розділ «Форум», де публікуються відповіді на найбільш актуальні запити представників малого та середнього бізнесу міста. Актуалізовано інформаційно-аналітичний контент порталу, опубліковано 1568 записів стосовно регуляторної політики, дозвільної системи, лізингових відносин та 2 каталоги виставкових заходів. Створено та імплементовано відеоканал Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва на You Tube.

З метою удосконалення системи інформаційно-консультативного та аналітичного забезпечення суб’єктів підприємництва, спрощення доступу підприємців до ділової інформації розроблена та виготовлена «інформаційна скринька для підприємців», в т.ч. початківців, яка розповсюджується через районні в місті Києві державні адміністрації.

Структурними підрозділами міськдержадміністрації та райдержадміністрацій міста проводиться консультативно-роз’яснювальна робота з підприємцями з питань здійснення господарської діяльності.

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва, оперативна інформація щодо підприємницької діяльності та виконання заходів з її розвитку висвітлюються засобами масової інформації м. Києва: у газетах «Хрещатик» та «Вечірній Київ», на ТРК «Київ» у програмах «Столиця», «У центрі уваги» та в ефірі радіо «Голос Києва».

Крім того, на каналах ТВі та ТРК «Київ» виходила інформаційно-аналітична програма «Бізнес-ситуація», у випусках якої розглядались питання кредитування малого та середнього бізнесу, організації процесу взаємодії чиновників та підприємців при отриманні документів дозвільного характеру, діяльності Київського міського бізнес-центру, про лідерів ІХ Київського міського конкурсу «Молодий підприємець року». Виготовлено та розповсюджено відеофільми з питань підприємництва: «Отримання страхових послуг для суб’єктів малого та середнього бізнесу», «Умови та порядок отримання фінансових ресурсів (кредитів) для суб’єктів малого та середнього бізнесу».

Ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва здійснюється шляхом надання їм в оренду та власність для ведення господарської діяльності нежитлових приміщень комунальної власності міста.

Протягом 2011 року надано та продовжено договори оренди нежитлових приміщень комунальної власності міста 126 суб'єктам підприємництва на загальну площу 15637,01 кв. м., у власність надано 11250,7  кв. м. приміщень комунальної власності міста. Пільги з орендної плати надано 1 суб’єкту підприємництва на приміщення площею 339,0 кв. м.  

Для забезпечення участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти їм надавалась відповідна інформаційно-консультативна допомога. За січень-вересень 2011 року загальна сума коштів за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів становила 2109,12 млн. грн.

 З метою підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва здійснювались заходи із поширення франчайзингових відносин. Проведено спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Федерація розвитку франчайзингу в Україні» круглий стіл «Розвиток підприємництва та франчайзингу» за участі громадських об’єднань підприємців та роботодавців м. Києва, на якому обговорювались питання реєстрації договорів концесії, кредитування підприємців, які вирішили розвивати франшизи відомих брендів, популяризації франчайзингу серед підприємців. Проведено також засідання робочої групи з питань розвитку франчайзингу, за результатами якого  підготовлено План дій щодо вирішення актуальних питань розвитку франчайзингу в м. Києві.

Прискорення розвитку франчайзингу потребує його нормативно-правового забезпечення, а саме:

·         прийняття  Закону України «Про франчайзинг»;

·         внесення відповідних змін до Податкового, Цивільного та Господарського Кодексів України;

·         визначення процедури реєстрації договорів комерційної концесії (франчайзингу).

 

Формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва здійснювалось шляхом удосконалення діяльності існуючих об’єктів та створення нових.

Для надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності у столиці функціонує комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр» (КМБЦ), забезпечувалась діяльність районних інформаційно-консультативних центрів, створених як структурні підрозділи КП КМБЦ у 9 районах міста (Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському, Печерському та Подільському).

Проводилась робота із створення мережі бізнес-центрів, які надаватимуть підприємцям бухгалтерські, офісні, інформаційно-консультативні послуги, а також приміщення та необхідне обладнання,  у всіх районах міста.

Активно співпрацюють з місцевими органами влади 24 об’єкти інфраструктури (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємництву), якими протягом 2011 року надано 29,3 тис.  консультацій, підготовлено 922 пакети установчих документів, розроблено 8 бізнес-планів, 13 інвестиційних проектів, проведено 61 маркетингове дослідження, понад 100 круглих столів та семінарів за участі 3,7 тис. осіб.  

Всього у  столиці станом на 01.01.2012р. за даними Головного управління статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 6332 об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч.: 124 бізнес-центри, 10 бізнес-інкубаторів, 19 технопарків, 352 лізингові компанії, 416 кредитних спілок, 72 фонди підтримки підприємництва, 1561 інвестиційний фонд і компанія, 380 інноваційних фондів і компаній, 1073 інформаційно-консультативних установ, 266 громадських об’єднань підприємців, 126 бірж, 1380 страхових організацій, 553 аудиторських фірм.

Протягом 2011 року відбулось збільшення порівняно з 2010 роком кількості інноваційних фондів і компаній – на 1 од., громадських об’єднань підприємців – на 15 од.

Активізація розвитку інфраструктури підтримки підприємництва потребує відповідного нормативно-правового забезпечення, а саме:

·               прийняття нормативно-правових документів щодо визначення статусу бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів та ділових центрів, видів їх діяльності, вимог до них, з одночасним встановленням преференцій для цих інституцій та для суб’єктів підприємництва – їх клієнтів (пільгова орендна плата, можливість отримання мікрокредитування тощо);

·               законодавчого запровадження поняття «зареєстрований офіс», визначення вимог до нього та порядку його роботи.

Проводилась робота з професійної підготовки та перепідготовки спеціалістів для малого та середнього підприємництва.

Продовжувалась реалізація Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива». У 2011 році за цією програмою закінчили навчання та отримали дипломи 170 спеціалістів: 68 – за напрямком «Економіка підприємства» та 102 – за напрямком «Менеджмент». Постійно проводились консультації підприємців стосовно умов участі у програмі та здійснювались заходи щодо залучення до участі у програмі нових учасників. Надано рекомендації 7 підприємцям для участі у стажуванні на підприємствах країн Європейського союзу за програмою InWent.

З метою створення умов для професійної орієнтації молоді, залучення її до підприємницької діяльності у Голосіївському районі міста реалізується освітня програма «Лабораторія бізнес-моделювання», в рамках якої для учнівської молоді та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів району проведено 11  семінарів-тренінгів, в яких взяла участь 121 особа. Проведено підсумкову конференцію з бізнес-моделювання за участі 53 осіб.

 

Розвиток соціально – спрямованих заходів

Після обговорення за участі широкого кола підприємців, їх профспілкових та громадських організацій проблемних питань ведення господарської діяльності на ринках та ринкових майданчиках столиці підписано Меморандум про співпрацю Київської міської державної адміністрації, Головного управління МВС України в м. Києві, представників адміністрацій ринків та підприємців, що на них працюють. Виконання положень Меморандуму сприятиме забезпеченню киян якісними товарами та послугами з їх продажу, а представників ринкової інфраструктури кращими умовами для роботи.

Міським та районними центрами зайнятості здійснюється організаційно-методична робота із залучення безробітних до активної роботи в сфері бізнесу.

Безробітним, які виявили бажання займатись підприємницькою діяльністю, надаються групові та індивідуальні довідково-інформаційні, методичні та психодіагностичні консультації. Крім того, консультації можна отримати на сторінці «Консультаційний центр», розміщеній на веб-сайті Київського міського центру зайнятості, протягом 2011 року надано 316 консультацій.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводиться їх навчання основам підприємницької діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних програм та інтенсивних модульних технологій. Протягом 2011 року проходили навчання з основ підприємництва 474 безробітних, закінчили навчання 469 осіб, 383 безробітних зареєструвалися як суб’єкти підприємництва.

Проводяться семінари «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», основними завданнями яких є інформування безробітних про тенденції розвитку малого бізнесу в Україні, обговорення ідей підприємницької діяльності, самодіагностика професійно-важливих якостей підприємця. Протягом 2011 року проведено 271 такий семінар за участі 1849 осіб.

Для допомоги в організації власної справи безробітним надавалась фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. Протягом 2011 року надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 666 безробітним на суму 13426,0 тис. грн., що на 32,8% більше порівняно з попереднім роком.  

Здійснювалась професійна підготовка безробітних за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість. Протягом 2011 року таку підготовку за професіями бармен, перукар, кондитер, кравець, закрійник, флорист-озеленювач, кухар, слюсар з ремонту автомобілів тощо проходили 277 безробітних, закінчили навчання 180 осіб.

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді та осіб з функціональними обмеженнями.

Київським міським центром сім’ї «Родинний дім» здійснювалась  реалізація Програми «Почни власну справу» для жінок, які знаходяться в декретній відпустці та тих, які не мають першого місця роботи. Проведено 22 навчальних заняття за участі 232 осіб та захист бізнес-проектів.

Особам з функціональними обмеженнями, які звертаються до центрів зайнятості з метою пошуку роботи, надається консультаційна, методична та юридична допомога з питань організації власної справи. Протягом звітного періоду у семінарах з орієнтації на підприємницьку діяльність взяли участь 35 осіб з інвалідністю. Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації протягом 2011 року пройшли 245 осіб з інвалідністю, в т.ч. 95 осіб – для заняття художніми промислами та 150 осіб – для сфери побутового обслуговування населення.

Для підвищення підприємницького потенціалу молоді:

проведено дев'ятий Київський міський конкурс «Молодий підприємець року» за участі 55 суб’єктів підприємництва, визначені та нагороджені 10  переможців; 

молодим підприємцям та молоді, яка бажає стати в майбутньому підприємцями і започаткувати власний бізнес, Київським молодіжним центром праці надавались консультації з питань бізнес-планування, реєстрації суб’єктів господарювання, міжнародних програм тощо. У звітному періоді надано понад 1,0 тис. таких консультацій;

проводились тренінги, семінари та навчальні ігри з підприємництва за участі понад 800 осіб;     

проведено Конкурс бізнес-планів серед молоді міста Києва, в якому взяли участь 110 осіб. Переможці міського конкурсу представляли столицю у ХІІІ Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів;

організовано проведення виставки «Освіта. Робота. Підприємництво», яку відвідали понад 1,0 тис. осіб віком від 14 до 35 років.

 

Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях

З метою поглиблення зв’язків науковців і підприємців, створення передумов для ефективного використання здобутків національної та світової науки представники міськдержадміністрації, провідні спеціалісти у різних галузях науки та підприємці протягом 2011 року залучались до участі у різноманітних заходах, в т.ч.: обговоренні документу «Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів» в рамках  Проекту ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»; круглому столі «Середній та малий бізнес як платформа виходу з кризи української економіки», на якому обговорювались питання щодо статусу малого та середнього бізнесу в Україні, впровадження Податкового кодексу України, посилення державного контролю над бізнесом та ін.; українсько-німецькому круглому столі «Підтримка підприємств малого та середнього бізнесу Німеччини при виході на ринок України»; міжнародному семінарі «Податкове та кредитне стимулювання інноваційної діяльності у державах-членах ЄС та Україні»;  круглому столі «Малий інноваційний бізнес»; конференції «Потенціал реалізації проектів публічно-приватного партнерства в сфері модернізації комунальної інфраструктури» та ін.

Проведено круглий стіл «Поєднання потенціалу наукової та виробничої сфери – як важливий чинник інноваційних процесів», на якому розглянуто питання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у столиці, створення інноваційної інфраструктури, інноваційної освіти та культури, співпраці науки та виробництва.

З метою сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву з початку року проведено 60 виставок-ярмарків, організованих ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», за участі 4405 суб’єктів господарювання.

Київською торгово-промисловою палатою здійснювалось навчання підприємців та надавались консультації з питань побудови та удосконалення систем управління якістю. Протягом 2011 року 78 осіб закінчили навчання, 29 осіб отримали консультації з питань побудови систем управління якістю.

Проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2011р. у м. Києві. Визначені та нагороджені переможці, лауреати та фіналісти в чотирьох номінаціях, які взяли участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2011 році.

В рамках відзначення Всесвітнього Дня Туризму в Україні проведено щорічну міську акцію «Лідери туристичної індустрії 2011 року» та нагородження 204 кращих працівників  туристичної та готельної індустрії.

 

***

Аналіз виконання Програми у 2011 році свідчить, що більшість її заходів успішно реалізується, що сприяє збереженню тенденцій до збільшення кількості юридичних осіб та загальної кількості суб'єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків та тих, які сплачують податки. Водночас, зменшилась порівняно з попереднім роком кількість новостворених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що викликано змінами податкового законодавства та нестабільними фінансово-економічними умовами.

Вирішення міською владою завдань із підвищення ділової активності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва потребує відповідного нормативно-правового забезпечення. Пропозиції щодо удосконалення законодавства надавались Київською міською державною адміністрацією центральним органам влади.

Для визначення напрямів та шляхів державної підтримки малого та середнього підприємництва в умовах реформування економіки України вважаємо доцільним розробити та прийняти Закон України «Про державну підтримку малого та середнього підприємництва», яким передбачатиметься реальна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема:

-         запровадження дворічних податкових канікул для новостворених суб’єктів малого бізнесу;

-         розробка регіональних програм сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на п’ять років із щорічним їх коригуванням;

-         визначення рекомендованої  граничної норми фінансового забезпечення регіональних програм сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у розмірі не менше, ніж 0,5% доходів відповідних бюджетів;

-         запровадження фахової підготовки підприємців-початківців за державні кошти.

Реалізація пропозицій щодо удосконалення законодавчого забезпечення розвитку підприємництва сприятиме збільшенню кількості реально діючих суб’єктів малого та середнього бізнесу, чисельності їх працівників, ліквідації тіньової діяльності та зростанню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

Comments