Партнерство-Франчайзинг


Український фонд підтримки підприємництва разом з ПАТ«Укрсоцбанк» розпочинають впровадження програми кредитування «Партнерство-Франчайзинг».

Метою спільної діяльності є розвиток франчайзингу в Україні шляхом забезпечення доступу Позичальників (потенційних франчайзів та\або франчайзерів) до кредитних ресурсів, зменшення фінансового навантаження протягом строку реалізації ними проектів та залучення додаткових обсягів кредитних ресурсів Банку та Фонду.

Строк участі в спільному кредитуванні проекту одного Позичальника встановлюється на три роки.

Пільгова відсоткова ставка за спільним кредитуванням визначається для кожного Позичальника окремо.

Пріоритетними напрямками проектів Позичальників для участі в спільному кредитуванні є наступні: придбання цілісних майнових комплексів, розширення виробничої діяльності, придбання новітніх технологій, реконструкція виробництва на основі сучасних науково-технічних досягнень, придбання або модернізація основних засобів. 

За детальною інформацією звертатися до Українського фонду підтримки підприємництва за тел. (044)-502-11-85.

Comments