Збитки стануть ще більш збитковими?

опубліковано 26 черв. 2012 р., 01:10 Столичний діловий портал   [ оновлено 27 черв. 2012 р., 03:13 ]
Збитки стануть ще більш збитковими?

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до Президента України Віктора Януковича з проханням накласти вето на нещодавно прийнятий Парламентом Закон України № 9661-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм».

Відповідний закон № 9661-д від 17 лютого 2012 року, прийнятий Верховною Радою України 25 травня 2012 року, мав на меті, серед іншого, врегулювання одного із проблемних питань податкового законодавства - врахування збитків минулих періодів у податковому обліку платників податків.

Проблема врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування на сьогодні є однією з найгостріших для представників бізнесу в Україні й стала приводом для великої кількості судових спорів між платниками податків та органами державної податкової служби. Зважаючи на те, що в більшості випадків від'ємне значення об’єкта оподаткування виникло з об’єктивних причин, як то світова економічна криза, послаблення курсу гривні, великі обсяги витрат на створення нових потужностей тощо, заперечення податковими органами права на перенесення такого від’ємного значення сприймається іноземними інвесторами із здивуванням та негативно впливає на рівень інвестиційної привабливості України.

Так, нещодавно прийнятий Закон України № 9661-д («Закон») чітко не врегулював питання врахування збитків минулих періодів при визначенні оподатковуваного прибутку, а подекуди навіть погіршив ситуацію. По-перше, Закон залишив без змін норму Податкового кодексу, яку податкові органи використовували для обґрунтування буцімто існуючих обмежень на перенесення збитків на майбутні періоди. Відтак, вже відомий привід для спорів між платниками та контролюючими органами не усунено.

По-друге, Закон запровадив суттєві обмеження на перенесення збитків для підприємств з доходом за 2011 рік один мільйон гривень та більше. Такі підприємства зможуть щорічно включати до витрат суму, яка не перевищуватиме 25% збитків, накопичених станом на 1 січня 2012 року. При цьому, із Закону випливає, що підприємства, у яких залишиться непогашена сума збитків за 2010 рік та за 2011 рік, повністю втратять право на подальше врахування цих збитків за результатами 2015 року, що значно погіршить умови ведення бізнесу.

По-третє, норми Закону планується застосовувати за результатами першого півріччя 2012 року – відтак, фактично, закон матиме зворотну дію, що може потягнути перегляд податкових результатів діяльності платників податку за 1 квартал 2012 року.

Закон також, на жаль, не враховує такі досить типові ситуації, як, наприклад, надання українським компаніям у першому кварталі безповоротної фінансової допомоги від іноземних засновників. Відтак, операція з отримання фінансової допомоги, проведена у 1 кварталі 2012, коли обмеження на перенесення збитків ще не діяло, не повинна була призводити до сплати податку за наявності достатньої суми збитків. Однак відповідно до нових положень Закону, компанії, які отримали безповоротну допомогу у 1 кварталі 2012 року, включатимуть її до складу доходу у повному обсязі, однак зможуть включити лише 25% збитків минулих років у звітності за перше півріччя 2012 року, що призведе до необхідності переглянути розмір податкових зобов’язань.

Окрім того, норми нового Закону йдуть врозріз правилам перенесення збитків, викладеним в Законі України № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року. Це створює нову потенційну проблему, адже розбіжності в нормах законів унеможливлюють включення від’ємного значення за 2009 рік до складу витрат взагалі.

З метою захисту прав платників податків та запобігання погіршення умов ведення бізнесу в Україні, Європейська Бізнес Асоціація сподівається на увагу Президента України до прохання не підписувати даний Закон та повернути його для доопрацювання до Верховної Ради України з залученням експертів та бізнес спільноти.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до Марії Савченко, Менеджера з PR та комунікацій Європейської Бізнес Асоціації за телефоном +38 (044) 496-06-01 або по e-mail: Maria.Savchenko@eba.com.ua.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) - неприбуткова організація, що об'єднує понад 900 іноземних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором створення Європейської Бізнес Асоціації була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу на Україні та налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо інтеграції в Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Пріоритетними завданнями ЄБА на 2012 рік є: зменшення перешкод для інвестування, підтримка різних механізмів, які сприяють економічній інтеграції до ЄС та сприяння позиціонуванню України як країни привабливої для інвестицій та ділового партнерства.

Європейська Бізнес Асоціація

Comments