Комерційні банки України. Підсумки діяльності за І півріччя 2012 р.

опубліковано 2 серп. 2012 р., 03:30 Столичний діловий портал
За перше півріччя 2012 року індекс промислового виробництва становив - 0,4% (за цей же період 2011 року – 9,3%). Індекс споживчих цін становив 0,1%, (у 2011 році – 5,9%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець червня 2012 року склали 29,32 млрд. доларів США (за півріччя зменшення склало 0,25  млрд. доларів США).

За даними НБУ в Україні станом на перше липня 2012 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 23 банка.

Станом на 1 липня 2012 р. обсяг активів банківської системи становив 1104,5 млрд. грн., приріст з початку року склав 50,19 млрд. грн. Це зростання відбулося за рахунок збільшення вкладень у цінні папери, яке становило 15,2 млрд. грн. або 17,5% та наданих кредитів на 7,4 млрд. грн. (0,9%).

З початку 2012 року зобов’язання  банків зросли на 43,6 млрд. грн. і на  01.07.2012 року становили 942,4 млрд. грн. При цьому зростання коштів фізичних осіб склало  31,7 млрд. грн., а зменшення коштів суб’єктів господарювання  12,3 млрд. грн.

Власний капітал  банківської  системи України за півріччя зріс на 6,6 млрд. грн. і за станом на 01.07.2012 року становив 162,0 млрд. грн.  Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 7,6 млрд. грн. (4,42%).

За перше півріччя 2012 року банки отримали прибуток у розмірі 1558,0 млн. грн. (у 2011 році збиток склав 1062,0 млн. грн.).

Облікова ставка НБУ з початку року змінилася та складає 7,5% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зросли з 17,20% до 17,66% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 2,0%, а фізичним особам зменшився на 5,7%.

Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 137 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.07.2012 року, які представлені у 10 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 136 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій з початку 2011 року.

Загальний обсяг активів банків індикативної групи станом на 01.07.2012 року становив 1011,8 млрд. грн., що становить 91,6% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 55,80 млрд. грн., або на 5,84%.

Структура активів індикативної групи протягом першого півріччя зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 59,02% до 57,00% та коррахунків у інших банках з 10,05% до 8,85%; зросли вкладення у цінні папери з 8,39% до 9,44%.

За станом на 01.07.2012 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2012 року): 57,00% (59,02%) - кредитний портфель та лізинг; 8,85%(10,05%) -  коррахунки в інших банках; 9,44% (8,39%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 5,86% (5,45%) - депозити та кредити в інших банках; 4,29% (4,39%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,35%(2,44%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,16%(0,17%) - інвестиції капіталу; 12,05%(10,10%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.07.2012 р. була такою: кредити юридичним особам – 73,95%(73,69%) - склали 565,9 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 18,17%(19,15%) – 139,0 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 7,88%(7,17%) – 60,3 млрд. грн.

Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому знизилася частка коштів до запитання з 20,49% до 19,81% та коштів інших банків з 26,43% до 24,76%.

Станом на 01.07.2012 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 19,81%(20,49%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 37‚69%(37,23%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 24‚76%(26,43%) - залучені строкові кошти банків; 2,28%(1,68%)  - коррахунки інших банків; 3,16%(3,44%) - субординована заборгованість;  3,88%(4,84%) – інші фінансові зобов’язання; 8,28%(5,82%) – інші зобов’язання.

Обсяг  капіталу 137 банків на 01.07.2012 року становив 130 753,6 млн. грн., або 13 114,4 млн. ЄВРО.  Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 117 946,1 млн. грн., або 11 829,3 млн. ЄВРО.

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.07.2012 року становив 147 704,5 млн. грн. З початку року зростання капіталу цих банків становило  4 230,0 млн. грн. або 2,95%.

Фінансовий результат за перше півріччя 2012 року 137 банків становив 1 990,8 млн. грн. проти від’ємного фінансового результату в 4 127,0 млн. грн. в 2011 році.

В індикативній групі банків прибуток за півріччя склав 1 765,8 млн. грн., тоді як у першому півріччі 2011 року ці банки мали 192,8 млн. грн. прибутку .

За станом на 01.07.2012 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.12 року): 77,28% (78,70%) - процентні, 12,53% (11,77%) - комісійні, 10,19% (9,53%) - інші.

Структура процентних доходів: 59,82(58,60%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 20,11% (20,85% )- від кредитів фізичним особам; 7,67% (6,87%) - від цінних паперів; 3,01% (2,61%) - від розміщення коштів у інших банках; 9,38% (11,07%) - від інших операцій.

Структура витрат: 47,16% (43,38%) - процентні витрати, 2,01% (1,94%) - комісійні витрати; 34,10% (32,43%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 16,74% (22,25%) – створення резервів.

Структура процентних витрат: 42,40% (38,75%) - за коштами фізичних осіб; 13,17% (13,39%) - за коштами інших банків; 13,31% (11,76%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,34% (0,92%) - від цінних паперів; 7,48% (8,40%) - за коштами, залученими від НБУ; 5,21% (6,07%) - від коштів небанківських фінансових структур; 17,08% (20,71%) - за іншими операціями.

Comments